Terranova

Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, 601 00 Κατερίνη (Πιερία) Ελλάδα

Damit ng batang babae, Damit ng batang lalaki, Damit ng babae, Damit ng lalaki

Oras ng negosyo

Lunes -
Martes - , -
(bukas na ngayon)
Miyerkoles -
Huwebes - , -
Biyernes - , -
Sabado -
Linggo sarado

Mga magagamit na paraan ng pagbayad