Terranova Store Κατερίνη

Μεγάλου Αλεξάνδρου, 1
601 00 Katerini (Pieria)

Damit ng batang babae, Damit ng batang lalaki, Damit ng babae, Damit ng lalaki

Oras ng negosyo

Lunes -
Martes - , -
Miyerkoles -
Huwebes - , -
Biyernes - , -
Sabado -
(bukas na ngayon)
Linggo sarado

Mga magagamit na paraan ng pagbayad