Terranova

Τσιμισκή 19, 546 24 Θεσσαλονίκη (Θεσσαλονίκη) Ελλάδα

Damit ng batang babae, Damit ng batang lalaki, Damit ng babae, Damit ng lalaki

Oras ng negosyo

Lunes - , -
Martes - , -
(sarado na ngayon)
Miyerkoles - , -
Huwebes - , -
Biyernes - , -
Sabado - , -
Linggo - , -

Mga kontak

Magnabiga

Mga magagamit na paraan ng pagbayad